j.piechocinski

Przydatna literatura

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy Dyrektywa Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy Dyrektywa Rady 95/63/WE z dnia 5 grudnia 1995 …

Przydatna literatura Read More »

Rodzaje rusztowań

Podziału rusztowań można dokonać w oparciu o różne kryteria, uwzględniające m.in. ich konstrukcję, przeznaczenie, sposób kotwienia, wymaganą dokumentację lub materiały, z których zostały wykonane poszczególne elementy.

Wysoka świadomość bezpieczeństwa – nasz artykuł w Przeglądzie Budowlanym

Bezpieczeństwo pracownika to dla nas nie czcze gadanie, ale główny priorytet. Wiemy, jak ważna jest dla człowieka świadomość, że nic mu nie grozi podczas wykonywania pracy, szczególnie tak trudnej i wymagającej, jaką jest praca na wysokości w branży budowlanej. W numerze 7-8/2019 magazynu Przegląd Budowlany ukazał się artykuł Pawła Pałysa na temat ochrony zdrowia pracownika …

Wysoka świadomość bezpieczeństwa – nasz artykuł w Przeglądzie Budowlanym Read More »

Wynajem rusztowań na 15 lat!

Tyle zapewne trwała by dzierżawa naszych rusztowań gdyby zdecydowano na odrestaurowanie całego kościoła pw. św. Archanioła Michała we Wrocławiu. Niestety jest to proces bardzo kosztowny i będzie wykonywany etapami, tym bardziej miło nam, że do pierwszego etapu wybrano naszą ofertę. Tak piękny kościół zdecydowanie wymaga tego aby był utrzymywany w jak najlepszym stanie.

Realizacja przy ul. Chmielnej 89 w Warszawie

  Realizacja przy ul. Chmielnej 89 w Warszawie jest realizacją wymagającą nietypowych rozwiązań. Poza tym, że wysokość rusztowania przekracza standardowe 60 m (szczytowa wysokość budynku 84 m) to jeszcze część elewacji jest przełamana w 2 kierunkach. Taka konstrukcja wymagała albo postawienia rusztowania w kilku warstwach lub przenoszenia obciążeń bezpośrednio na stropy obiektu. Wybraliśmy rozwiązanie drugie, …

Realizacja przy ul. Chmielnej 89 w Warszawie Read More »

Realizacja na kościele w miejscowości Dobra

Realizacja na kościele w miejscowości Dobra zbudowana jest w oparciu o rusztowanie przestrzenne, inaczej modułowe. Z uwagi na brak możliwości kotwienia do elementów drewnianych kościoła, wystąpiła konieczność rozbudowy całej konstrukcji tak aby stała się konstrukcją samonośną. Lokalizacja: Dobra Zleceniodawca: Parafia w Dobrej