Kontakt

Sprzedaż

Centrala firmy

Sprzedaż

Specjalista ds. Sprzedaży
Katarzyna Dudek (PL)
kom.: +48 503 850 010
katarzyna@telka.pl

Specjalista ds. Sprzedaży
Olha Bilas (PL, RUS, UK, ENG)
kom.: +48 503 849 883
olha@telka.pl 

Specjalista ds. Sprzedaży
Anita Golicka (PL, ENG, DE)
kom.: +48 502 438 656
anita.g@telka.pl 

Kierownik Regionu
Ewelina Kula (ENG,IT)
kom.: +48 502 438 859
ewelina.k@telka.pl 

Product Manager
Kinga Małek (PL, ENG)
kom.: +48 539 546 216
kinga@telka.pl

Account Manager
Jarosław Musiałek (PL, ENG)
+48 571 700 537
jaroslaw.m@telka.pl

Administracja

Administracja  
Izabela Komór
+48 539 546 215 
izabela.k@telka.pl

Księgowość
Gabriela Dukiewicz
+48 532 753 432
ksiegowosc@telka.pl
gabriela@telka.pl

Księgowość/Windykacja
Ewelina Dobek
+48 502 438 685
windykacja@telka.pl
ewelina@telka.pl

Logistyka
Tomasz Śniegula
+48 539 546 217
logistyka@telka.pl

HR Business Partner
Kinga Buczek
+ 48 607 400 633
kinga.buczek@telka.pl   

telka SA

ul. Warszawska 6
56-400 Spalice

tel. 71 399 99 99
fax. 71 399 99 98

NIP: 5272699318
KRS: 0000639842

poniedziałek – piątek
biuro:  7:00-17:00
magazyn: 7:00-16:00

sobota (tylko sprzedaż)
biuro: 7:00-12:00 
magazyn:  7:00-11:00

Oddział Warszawa

telka SA

ul. Żyrardowska 38
96-316 Stare Budy

tel. 22 3000 737

poniedziałek – piątek
biuro:  8:00-16:00

Doradca handlowy
Ewa Kamela
+48 503 849 844
ewa.k@telka.pl 

Doradca handlowy
Damian Rajzer
+48 502 438 567
damian.r@telka.pl 

Doradca handlowy
Paweł Kwiatkowski 
+48 503 849 887
pawel.k@telka.pl 

Autoryzowany partner

IDEAtrade

ul. Stawowa 19
34-300 Żywiec

poniedziałek – piątek
biuro:  7:00-16:00

Doradca handlowy
Rafał Kandzia
+48 506 347 743
idea@telka.pl  

Dzierżawa

Dzierżawa

Oferty

Doradca techniczno-handlowy(rusztowania)
Mariusz Chróścik
+48 502 438 748
mariusz.c@telka.pl

Doradca techniczno-handlowy(rusztowania)
Sebastian Smołka
+48 571 700 531
sebastian.s@telka.pl

Doradca techniczno-handlowy (szalunki)
Konrad Dragun
+48 604 234 744
konrad.d@telka.pl

Doradca techniczno-handlowy (ogrodzenia, rusztowania przejezdne, schodnie)
Michał Frania
+48 604 606 285
michal.f@telka.pl

Obsługa Klienta

Kierownik działu obsługi klienta, obsługa umów dzierżawy  
Iwona Biernacka
+48 697 072 462
iwona@telka.pl

Rozliczenia i obsługa umów dzierżawy (szalunki)
Joanna Kopczyk 
+48 668 182 317

joanna.k@telka.pl

Koordynacja prac montażowych

Kierownik działu realizacji
Marek Roman
+48 609 881 777
marek@telka.pl

Koordynator prac montażowych
Przemysław Zataj 
kom.: +48 538 242 747
przemek@telka.pl

Koordynator prac montażowych 
Przemysław Russ
kom.: +48 668 898 171
przemek.r@telka.pl 

Magazyn

Produkcja

Magazyn

Kierownik działu
Krystian Stolarczyk
+48 502 438 843
krystian.s@telka.pl 

Produkcja

Dyrektor ds. badania i rozwoju
Dariusz Gnot
+48 608 695 300
dariusz@telka.pl   

Kierownik działu
Daniel Nicpoń
+48 532 728 185

daniel@telka.pl

Centrala firmy

telka SA

ul. Warszawska 6
56-400 Spalice

tel. 71 399 99 99
fax. 71 399 99 98

NIP: 5272699318
KRS: 0000639842

poniedziałek – piątek
biuro:  7:00-17:00
magazyn: 7:00-16:00

sobota (tylko sprzedaż)
biuro: 7:00-12:00 
magazyn:  7:00-11:00

telka SA

ul. Żyrardowska 38
96-316 Stare Budy

poniedziałek – piątek
biuro:  8:00-16:00

Doradca handlowy
Ewa Kamela
+48 503 849 844
ewa.k@telka.pl 

Doradca handlowy
Paweł Kwiatkowski 
+48 503 849 887
pawel.k@telka.pl 

Sprzedaż

Specjalista ds. Sprzedaży
Katarzyna Dudek (PL)
kom.: +48 503 850 010
katarzyna@telka.pl

Product Manager
Kinga Małek (PL, ENG)
kom.: +48 539 546 216
kinga@telka.pl

Account Manager
Jarosław Musiałek (PL, ENG)
kom.: +48 571 700 537
jaroslaw.m@telka.pl

 

Kierownik Regionu
Ewelina Kula (ENG,IT)
kom.: +48 502 438 859
ewelina.k@telka.pl 

Specjalista ds. Sprzedaży 
Olha Bilas (PL, RUS, UK, ENG)
kom.: +48 503 849 883
olha@telka.pl 

Specjalista ds. Sprzedaży 
Anita Golicka (PL, ENG, DE)
kom.: +48 502 438 656
anita.g@telka.pl 

 

Administracja

Administracja  
Izabela Komór
+48 539 546 215 
izabela.k@telka.pl

Księgowość
Gabriela Dukiewicz
+48 532 753 432
ksiegowosc@telka.pl
gabriela@telka.pl

Księgowość/Windykacja
Ewelina Dobek
+48 502 438 685
windykacja@telka.pl
ewelina@telka.pl

Logistyka
Tomasz Śniegula
+48 539 546 217
logistyka@telka.pl

HR Business Partner
Kinga Buczek
+ 48 607 400 633
kinga.buczek@telka.pl 

Oddział Warszawa

telka SA

oddział #1
ul. Żyrardowska 38
96-316 Stare Budy

tel. 22 3000 737

poniedziałek – piątek
biuro:  8:00-16:00

Doradca handlowy
Ewa Kamela
+48 503 849 844
ewa.k@telka.pl 

Doradca handlowy
Paweł Kwiatkowski
+48 503 849 887
pawel.k@telka.pl  

Doradca handlowy
Damian Rajzer
+48 502 438 567 

Autoryzowany partner

IDEAtrade

ul. Stawowa 19
34-300 Żywiec

poniedziałek – piątek
biuro: 7:00-16:00

Doradca handlowy
Rafał Kandzia
+48 506 347 743
idea@telka.pl 

Dzierżawa

Dzierżawa

Oferty

Doradca techniczno-handlowy(rusztowania)
Mariusz Chróścik
+48 502 438 748
mariusz.c@telka.pl

Doradca techniczno-handlowy
(szalunki) 

Konrad Dragun
+48 604 234 744

konrad.d@telka.pl

Doradca techniczno-handlowy (ogrodzenia, rusztowania przejezdne, schodnie)
Michał Frania 
+48 604 606 285
michal.f@telka.pl

Obsługa Klienta

Kierownik działu obsługi klienta, obsługa umów dzierżawy  
Iwona Biernacka
+48 697 072 462
iwona@telka.pl

Rozliczenia i obsługa umów dzierżawy (szalunki)
Joanna Kopczyk 
+48 668 182 317

joanna.k@telka.pl

Koordynacja prac montażowych

Kierownik działu realizacji
Marek Roman
+48 609 881 777
marek@telka.pl

Koordynator prac montażowych
Przemysław Zataj 
kom.: +48 538 242 747
przemek@telka.pl

Koordynator prac montażowych 
Przemysław Russ
kom.: +48 668 898 171
przemek.r@telka.pl 

Magazyn

Produkcja

Magazyn

Kierownik działu
Krystian Stolarczyk
+48 502 438 843
krystian.s@telka.pl 

Produkcja

Dyrektor ds. badania i rozwoju
Dariusz Gnot
+48 608 695 300
dariusz@telka.pl   

Kierownik działu
Daniel Nicpoń
+48 532 728 185

daniel@telka.pl