Kontakt

Siedziba firmy

telka SA

ul. Warszawska 6
56-400 Spalice

tel. 71 399 99 99
fax. 71 399 99 98

NIP: 5272699318
KRS: 0000639842

poniedziałek – piątek
biuro:  7:00-16:00
magazyn: 7:00-15:00

sobota (tylko sprzedaż)
biuro: 7:00-12:00 
magazyn:  7:00-11:00

Sprzedaż

Dzierżawa szalunków

Sprzedaż

Lider działu sprzedaży
Adriana Kubot (PL, DE)
kom.: +48 600 099 992
ada@telka.pl

Przedstawiciel handlowy
Kamila Pietrzak (PL)
kom.: 691 742 085
kamila@telka.pl

Przedstawiciel handlowy
Monika Zdanowicz (PL, EN)
kom.: +48 734 160 027
monika@telka.pl

Przedstawiciel handlowy
Olga Bilas (PL, RU, EN)
kom.: +48 539 546 216
olga@telka.pl

Dzierżawa szalunków

Kierownik działu
Sebastian Frankowski
+48 604 234 744
sebastian@telka.pl

Dzierżawa rusztowań
i ogrodzeń

Administracja

Dzierżawa rusztowań i ogrodzeń

Dyrektor działu
Marek Roman
+48 609 881 777
marek@telka.pl

Kierownik d/s klientów kluczowych
Paweł Pałys
+48 602 527 149
pawel@telka.pl

Koordynator prac montażowych
Magdalena Golańska
+48 668 898 171
magdalena@telka.pl

Dzierżawa rusztowań -Administracja

Rozliczenia faktur / płatności
Magda Orłowska
+48 882 344 445
magda@telka.pl

Administracja

Obsługa umów dzierżawy
Paulina Sojko
+48 668 285 075
paulina@telka.pl

Księgowość
Ewelina Lewandowska
+48 539 546 215
ksiegowosc@telka.pl

Logistyka
Tomasz Śniegula
+48 539 546 217
logistyka@telka.pl

Magazyn

Produkcja

Magazyn

Kierownik działu
Rafał Kłosowski
+48 882 835 104 
rafal@telka.pl

Produkcja

Technolog
Jacek Jednoróg
+48 668 893 775
jacek@telka.pl

Kierownik działu
Daniel Nicpoń
+48 532 728 185

daniel@telka.pl