Rusztowania elewacyjne

Systemy rusztowań elewacyjnych

W naszej ofercie znajdziecie szeroki wybór systemów rusztowań, przeznaczonych zarówno na sprzedaż, jak i wynajem. Nasze produkty pozwalają na realizację praktycznie każdego zlecenia na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Oferujemy rusztowania ścienne, modułowe, przejezdne oraz schodnie.

rusztowanie elewacyjne

Rusztowania elewacyjne

Konstrukcja dla prac elewacyjnych (najbardziej typowe zastosowanie rusztowań ramowych). Konstrukcja ustawiana wzdłuż linii ściany, gdzie daszkami ochronnymi zabezpiecza się wejścia do budynku przejścia przez budynek i znajdujące się w pobliżu rusztowania ciągi komunikacyjne.

W zależności od rodzaju wykonywanych prac, które decydują o dystansie rusztowania od ściany (obiektu) gdy dystans ten wzrasta do ponad 20cm w świetle obowiązujących w Polsce przepisów konieczne jest stosowanie poręczy wewnętrznych (za poręcz należy tu rozumieć barierkę główną na wysokości 1m, barierkę pośrednią na wysokości 0,5m oraz krawężnik przy podeście). Poręcze wewnętrzne mają za zadanie zabezpieczyć użytkownika przed spadnięciem z rusztowań w przestrzeń między rusztowaniem a obiektem, przy którym zostało one ustawione.

Wykorzystując dodatkowe elementy typu dźwigar możliwe jest wykonanie przewieszeń i podwieszeń konstrukcji rusztowania nad innymi obiektami lub dla wykonania przejścia (przejazdu) przez rusztowanie.

Typowym dla rusztowań elewacyjnych jest konieczność ich mocowania (kotwienia) do elementów stałych (głównie do obiektu, przy którym zostały one postawione. Aby wykonać to prawidłowo należy w oparciu o siatkę kotwień sugerowaną w DTR producenta zakotwić tj. zamocować złączem krzyżowym zaczep kotwiący do wkręconej do ściany śruby oczkowej. Ilość kotwień i ich siatka uzależniona jest od kilku czynników. Zastosowanie elementów dodatkowych tj. Daszki ochronne, dźwigary kratowe, konsole poszerzające wymagają dodatkowego kotwienia. Dodatkowego zakotwienia wymagać też będzie użycie siatek ochronnych (rusztowaniowych), plandek lub zawieszenie banerów reklamowych.

Rusztowania elewacyjne wiszące

Konstrukcja rusztowania realizowana w oparciu o projekt indywidualny (z rzadka o DRT). Która nie została w sposób typowy posadowiona na gruncie przy użyciu stup a została zawieszona na elewacji (na obiekcie).

 

Zawieszenie takie realizowane jest na wklejanych w ścianę konsolach budowlanych (ciężkich) na których rusztowanie jest rozkładane za pośrednictwem dźwigarów. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności posiadania pozwolenia na zajęcie chodnika czy innego terenu, którego wykonawca prac nie jest właścicielem. Rozwiązanie to umożliwia „swobodną” komunikację pod rusztowaniem i jeśli nie kłopotem jest zajęcie terenu to alternatywą dla tego rozwiązania jest wykorzystanie ram przejściowych.

Rusztowania z ramą przejściową (tunel rama)

Konstrukcja z ramy o zwiększonym prześwicie w pionie i w poziomie, gdzie rama pozbawiona rygla dolnego pozwala na swobodną komunikację pod rusztowaniem. Przy zachowaniu dodatkowych zabezpieczeń tj. daszka ochronnego i konsol poszerzających oraz podestów drewnianych (a nie ażurowych podestów stalowych) można wykonać dość pewne zabezpieczenie osób postronnych przemieszczających się pod rusztowaniem.

Rusztowania murarskie

Szczególną odmianą rusztowań ramowych jest rusztowanie murarskie – z realizowane na ramie szerokości 1,09 (typowa rama ma szerokość 0,7 (0,75)m. Zastosowanie szerszej ramy jest wymagane przepisami prawa dla prac wymagających zwiększoną nośność pomostów i/lub właściwą komunikację po poziomach rusztowaniach.

 

Dla typowych rusztowań (0,7)normalnymi nośnościami dla podestów roboczych jest 2kN/m2 zwiększenie nośności wiąże się z zastosowaniem krótszych pól (krótsze podesty). Parametr ten można z łatwością przekroczyć ustawiając obok murarza 4 worki z cementem. Sytuacja taka jest niebezpieczna z dwóch względów elementy pozostawione na rusztowaniu blokują przejście i przeciążają konstrukcję. Rusztowanie szerokie 1,09 (murarskie) jest rozwiązaniem tego problemu. Niestety aspekt ten jest często pomijany w Polsce.

Rusztowania elewacyjne na obiekcie cylindrycznym

Konstrukcja zasługująca na szczególną uwagę, poniekąd stanowią osobną grupę rusztowań z uwagi na swoje teoretyczne odstępstwo od zapisów DTR. Stanowią połączone ze sobą od strony wewnętrznej na złącza obrotowe słupki rusztowań. Przy zachowaniu pewnego reżimu montażu i kotwienia można czasem uznać to za rozwiązanie systemowe. Istotą rozwiązania jest spięcie całego rusztowania dookoła zbiornika (walca) gdzie mamy do czynienia z kotwami rozporowymi (zabezpieczające konstrukcję prze położeniem się na obiekt) i kotwami na wyrywanie (zabezpieczającymi rusztowanie przed oderwaniem się od ściany.

Rusztowania zabezpieczające

Rusztowanie zabezpieczające (szczególna odmiana to rusztowanie wyprzedzające). Konstrukcja, która nie zawsze jest robocza, ale jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie ludzi pracujących na górze przed wypadnięciem za krawędź obiektu, na którym pracują. Szczególnym przypadkiem jest rusztowanie wyprzedzające (umocowane w przepisach prawa budowlanego) które pozwala na wykonanie prac zbrojenia i szalowania kolejnych kondygnacji obiektu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (niestety stanowi jeszcze rzadkie rozwiązanie na naszym rynku).

Rusztowanie zabezpieczające może stanowić też zabezpieczenie dla ludzi pracujących pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonego obiektu.

Rusztowania elewacyjne wolnostojące

Jest to konstrukcja ramowa rozbudowana o konstrukcję wsporczą która w oparciu o projekt statyczny ma stanowić balast (opór) dla rusztowania elewacyjnego. Po spełnieniu szczególnych zawartych w projekcie warunków co do wielkości konstrukcji wsporczej i balastu rusztowanie takie może być nie kotwione. Rusztowania takie wymagają dodatkowego usztywnienia konstrukcji (zwyczajowo co 4m) i rozbudowy w kierunku prostopadłym (zwyczajowo 1/3 (lub 1/4 wewnątrz obiektów) wysokości rusztowania)

Dodatkowe informacje

Komunikacje w pionie w rusztowaniach ramowych odbywa się poprzez podesty komunikacyjne z włazem i drabinką (czasem element drabinki stanowi osobny element „drabinka przystawna). Piony komunikacyjne mogą stanowić też osobne konstrukcje rusztowaniowe i stanowić coś co potocznie można nazwać rusztowaniem punktowym (stanowiącym odstępstwo od DTR). Najczęściej jednak piony komunikacyjne wmontowane są w ciąg rusztowania.

Alternatywą dla pionu komunikacyjnego z podestów z włazem i drabinką jest schodnia komunikacyjna którą można zmontować w oparciu o system ramowy musi nie może ona jednak być wbudowana w ciągu rusztowania i wymaga dostawionej ramy przyłączonej na złącza obrotowe pionu komunikacyjnego. Wyraźną zaletą test to, że na rusztowanie wchodzimy jak po schodach a nie jak przez podesty z włazem poprzez drabinki.

Rusztowanie posadowione na podłożu skośnym (z dużym spadkiem terenu). Wykorzystaniem stóp uchylnych pozwala na posadowienie rusztowania na terenie nachylonym w różnych kierunkach (np. posadowienie na dachu spadzistym)