Wynajem rusztowań na 15 lat!

Tyle zapewne trwała by dzierżawa naszych rusztowań gdyby zdecydowano na odrestaurowanie całego kościoła pw. św. Archanioła Michała we Wrocławiu. Niestety jest to proces bardzo kosztowny i będzie wykonywany etapami, tym bardziej miło nam, że do pierwszego etapu wybrano naszą ofertę. Tak piękny kościół zdecydowanie wymaga tego aby był utrzymywany w jak najlepszym stanie.