Kościół pw. Św. Karola Boromeusza

Konstrukcja zbudowana została z rusztowań modułowych oraz elewacyjnych. Część główna rusztowań była podwieszona nad dachem kościoła a obciążenie konstrukcji przeniesione było w całości na mury wieży. Druga część rusztowań stanowiła konstrukcja techniczna wykonana z rusztowań modułowych umożliwiająca transport materiałów na i z wieży oraz ich składowanie a także komunikację bezpośrednio do wieży.

Lokalizacja: Wrocław, ulica Krucza

Zleceniodawca: Restoart