Dzierżawa rusztowań – pytania i odpowiedzi

Oferowane rusztowania posiadają certyfikat bezpieczeństwa „B” wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Stanowi on potwierdzenie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i jakości rusztowań, zawartych w odpowiednich ustawach, rozporządzeniach i normach (m.in. ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, normy serii PN-EN 12810 i PN-EN 12811).

Rusztowania aluminiowe przejezdne są stabilne i bezpieczne w użytkowaniu pod warunkiem, że zostały zmontowane wg wymagań przedstawionych w instrukcji producenta.

Do obliczenia wynajmowanej powierzchni rusztowania są potrzebne: – szerokość rusztowania – mierzona od osi skrajnych elementów (rama, stojak), – wysokość robocza rusztowania – tj. wysokość rusztowania (od podstawy do poziomu najwyższych pomostów), powiększona o 2 m. powierzchnia rusztowania [m2] = szerokość rusztowania [m] x wysokość robocza rusztowania [m]

Nie ma jednej ceny uniwersalnej, gdyż jest ona uzależniona od stopnia trudności konstrukcji, jej wysokości oraz czasu wynajmu. Dla każdej realizacji jest przygotowywana indywidualna wycena.

Jeżeli producent dopuszcza taką możliwość to można rusztowanie aluminiowe przejezdne zamontować w takim wariancie.

Przy ogrodzeniach pełnych podpory stosuje się co drugie przęsło (odległość wynosi około 7 m), a przy ażurowych nie stosuje się w ogóle. Ilość podpór zwiększyć przy niesprzyjających warunkach pogodowych (np. silny wiatr).

Okres dzierżawy jest naliczany od dnia zamontowania rusztowania do dnia jego demontażu włącznie, czyli również w dni wolne i święta.

Usługa wynajmu może również obejmować montaż i demontaż, prowadzony przez doświadczonych monterów, posiadających uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, jak również transport na i z budowy.

Jest możliwe wsparcie techniczne przy montażu na budowie, gdzie chętnie podzielimy się naszą wiedzą techniczną i przepisami prawa, które stosujemy w naszej działalności.

Jest możliwość zamówienia wykonania projektu rusztowań nietypowych wraz z obliczeniami statycznymi.

Można otrzymać ofertę na podstawie dokumentacji w formacie pdf / dwg / jpg, jednak podstawową formą przygotowania oferty, praktykowaną przez naszą firmę, jest wizyta na budowie, która oprócz ustalenia technicznych parametrów rusztowania, pozwala doprecyzować szczegóły związane m.in. z posadowieniem rusztowania, transportem elementów na budowie, terminem montażu, czy też okresem użytkowania.

Oferta wynajmu może zawierać: – zestawienie elementów (w przypadku wynajmu bez montażu); – cenę za 1 m2 rusztowania; – cenę za dodatkowe elementy, np. poręcze wewnętrzne, dźwigary, siatki, plandeki, konsole budowlane itp.; – szkice montażowe; – koszty transportu.